x 
 • ไม่มีสินค้าในตระกร้า
 • thumb
 • thumb
 • thumb
 • thumb
 • thumb
 • thumb
 • thumb
 • thumb
 • thumb
 • thumb
 • thumb
 • thumb
 • thumb
 • thumb
 • thumb
 • thumb
 • thumb
 • thumb
 • thumb
 • thumb
 • thumb
 • thumb
 • thumb
 • thumb
 • thumb
 • thumb
 • thumb
 • thumb
 • thumb
 • thumb
 • thumb
 • thumb

กระเป๋าสะพาย Rainbow

กระเป๋าสะพายแฟชั่นหนังสีล้วน
สี

รายละเอียด

กระเป๋าสะพายไหล่หนังสีล้วน ทรงช็อปปิ้ง สินค้านำเข้าและผลิตจากประเทศเกาหลี

ขนาดกระเป๋าด้านบนยาว 46.5 x ด้านล่างยาว 35 x สูง 29 x กว้าง 14 เซ็นติเมตร

บทวิจารณ์